Krajowa Spółka Cukrowa S.A. - Pulpit

Menu

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

KSC S.A.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Zobacz także:

 • Fabryka cukierków Pszczółka
 • Młyny Stoisław
 • Dworski
 • PPZ Trzemeszno
 • Moldova Zahar

Produkty

Produkty - aktualności

Plantatorzy

Serwis plantatorski

Plantatorzy - aktualności

 • Wyniki doświadczenia odmianowego 2019

  Dział ds. Agrotechniki w Departamencie Surowcowym Krajowej Spółki Cukrowej S.A. prezentuje wyniki podstawowych parametrów gospodarczych odmian biorących udział w doświadczeniu odmianowym w sezonie 2019

 • Informacje o datach stosowania środków ochrony roślin

  Zachęcamy od zapoznanaina się z aktualną informacją dotyczącą dat sprzedaży oraz terminu stosowania środków ochrony roślin

 • Kampania cukrownicza 2020/21 rozpoczęta!!!

  W dniu 09 września 2020 r. w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. oficjalnie rozpoczęła się kampania cukrownicza 2020/21.

 • Właściwy odczyn gleby to podstawa w uprawie buraka

  Optymalny odczyn gleby jest konieczny by osiągnąć satysfakcjonujący plon, a pod tym względem burak cukrowy należy do najbardziej wymagających roślin uprawnych.

 • "Warsztaty polowe" w Starym Brześciu 09.09.2020 r. - Relacja

  9 września na terenie ZS CKR w Starym Brześciu odbyły się warsztaty polowe, poświęcone uprawie buraka cukrowego. Już po raz XI wszyscy, którym bliska jest branża cukrownicza mieli możliwość uczestnictwa w tym branżowym spotkaniu, które i w tym roku cieszyło się popularnością.

 • Zgnilizny korzeni

  Występujące w ostatnim czasie obfite opady deszczu, skutkujące częstokroć zatrzymaniem się wody na polach, oraz wysokie temperatury sprzyjają rozwojowi zgnilizn korzeni wywoływanych zazwyczaj przez Aphanomyces cochlioides i Rhizoctonia solani.

 • Uwaga! Chwościk atakuje buraki cukrowe

  Pogoda w ostatich tygodniach stwarza idealne warunki sprzyjające szybkiemu rozwojowi chwościka buraka. Na południowym wschodzie kraju zaobserwowano pierwsze plantacje zaatakowane przez Cercosporę. Prognozy pogody na najbliższe dni przewidują ciepłą burzową aurę, która w dalszym ciągu będzie korzystna dla rozwoju chwościka.

   

 • Uwaga śmietka i mszyca uszkadza liście buraków!!

  Na lustrowanych plantacjach obserwowane są ślady żerowania mszycy trzmielinowo-burakowej i śmietki ćwiklanki. Zaleca się obserwację plantacji i niezwłoczne wykonanie zabiegów insektycydowych jeśli zajdzie taka potrzeba.

 • Uwaga mszyce na plantacjach!!

  Na monitorowanych plantacjach stwierdza się już naloty mszyc (Aphis fabae). Zaleca się lustrację buraków, a w przypadku nasilenia obecności agrofaga wykonanie oprysku ochronnego.

 • Uwaga! szkodniki na Plantacjach

  W wielu rejonach obserwuje się uszkodzenia siewek buraka na skutek żerowania szkodników. Uszkodzenia na tym etapie są bardzo niebezpieczne dla dalszego rozwoju buraka. Ważny jest częsty monitoring plantacji.

 • Zalecenia ochrony buraka cukrowego w sezonie 2020

  Zachęcamy do zapoznania się zaleceniami ochrony buraka cukrowego na sezon 2020.

 • Wiosenny szkodnik już na plantacjach

  Wraz z rozpoczęciem siewu nasion służby surowcowe Krajowej Spółki Cukrowej S.A. aktywnie monitorują zagrożenie plantacji buraka cukrowego ze strony szarka komośnika.

Ekspert radzi

Porady Eksperta

Burak cukrowy to roślina wymagająca starannej uprawy. Choć polscy Plantatorzy posiadają w tej mierze ogromne doświadczenie, w okresie wegetacji zdarzają się problemy, którym nie wszyscy potrafią samodzielnie zaradzić. Mogą one wynikać z prostego błędu, niekiedy z rutyny lub złych przyzwyczajeń.

Jeśli na twojej plantacji pojawiły się choroby, nie wiesz jak dobrać nawozy i środki ochrony roślin, masz wątpliwości co do dostosowania zabiegów do warunków glebowych, zwróć się do naszych ekspertów, grupy specjalistów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu (Terenowa Stacja Doświadczalna w Toruniu):

• Dr Joanna Onuch – Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
• Dr hab. Prof. IOR-PIB Jacek Piszczek – IOR-PIB
• Dr inż. Wojciech Miziniak – IOR-PIB
• Dr inż. Dariusz Górski – IOR-PIB
• Mgr inż. Agnieszka Ulatowska – IOR-PIB
 
Jeśli wyślesz do nas pytanie z opisem problemu (jeśli to możliwe z załączonym zdjęciem) porady udzielimy niezwłocznie!

 

W celu wysłania zapytania wypełnij formularz.

Deklaracja dostępności

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A..

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-05. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-20.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-04.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Shift + Esc + litera/cyfra
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Shift + Esc + litera/cyfra
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Shift + Esc + litera/cyfra
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Szymon Smajdor, szymon.smajdor@polski-cukier.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 601 502 955. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Kraszewskiego 40 w Toruniu:

 1. W budynku brak urządzeń i rozwiązań architektonicznych umożliwiających dostęp do pomieszczeń (ramp podjazdowych, wind, drzwi automatycznie otwieranych).
 2. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 3. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma także możliwości skorzystania z usługi tłumacza migowego.
 4. Do wejścia głównego budynku można podjechać autem osobowym.
 5. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na życzliwość pracowników, którzy chętnie pomogą im załatwić sprawę.
 6. Do naszego biura można przyjść z psem przewodnikiem.