KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY - SKŁADANIE DOKUMENTÓW AKCJI OD 1 MARCA 2021 ROKU

WZORY DOKUMENTÓW

Wzory dokumentów do pobrania 

KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY - UTRACONE DOKUMENTY AKCJI

W związku z trwającym procesem dematerializacji akcji, uprzejmie przypominamy, że w przypadku utraty przez akcjonariusza dokumentu akcji wskutek zniszczenia, zgubienia lub bezprawnego zaboru, należy przeprowadzić sądową procedurę umorzenia dokumentu. Zasady postępowania w takim przypadku reguluje Dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów.

WEZWANIA AKCJONARIUSZY KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI                                                                       
TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI