REJEST AKCJONARIUSZY

KOMUNIKAT ZBYWANIE AKCJI PO 1 MARCA 2021 ROKU.

ZASADY DOKONYWANIA WPISÓW W REJESTRZE AKCJONARIUSZY KRAJOWEJ GRUPY SPOŻYWCZEJ S.A. (UPRZEDNIO KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. – PRZED ZMIANĄ FIRMY SPÓŁKI W DNIU 12 MAJA 2022 ROKU)

DZIEDZICZENIE AKCJI

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI AKCJI - DZIAŁ SPADKU

WZORY DOKUMENTÓW