Nasza droga do Zrównoważonego Rozwoju

Krajowa Grupa Spożywcza. (dalej Spółka) powstała w sierpniu 2002 roku, jest obecnie największym w Polsce i jednym z najbardziej znaczących w Europie, producentów cukru buraczanego. Większościowym udziałowcem Spółki jest Skarb Państwa, ponad 20% akcji należy  w szczególności do Plantatorów buraka cukrowego i Pracowników. Spółka po okresie inkorporacji ze spółkami – cukrowniami, a następnie procesie restrukturyzacji utrzymuje strukturę wielooddziałową i wielozakładową. Centrala Spółki prowadzi działalność gospodarczą w Siedzibie Spółki w Toruniu oraz w Biurze Spółki w Warszawie.

Do podstawowej działalności statutowej Spółki należą przede wszystkim produkcja i sprzedaż cukru, a także handel wyrobami powstałymi w trakcie jego wytwarzania: melasem, wysłodkami buraczanymi, przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, sprzedaż nasion, nawozów i środków ochrony roślin, wytwarzanie energii elektrycznej, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, działalność archiwum oraz różna działalność usługowa. Zlokalizowane na terenie pięciu województw cukrownie przerabiają rocznie około 6 milionów ton buraków uprawianych na areale ponad 100 tysięcy hektarów, a dostarczanych przez około 15 tysięcy Plantatorów.

W 2014 roku Zarząd Spółki zatwierdził i wprowadził „Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania”. Misją Krajowej Grupy Spożwyczej S.A. jest produkcja cukru dla odbiorców przemysłowych jak i indywidualnych. Spółka zadanie to realizuje pozyskując surowiec oraz produkując w sposób odpowiedzialny, przyjazny środowisku wysokiej, jakości cukier. Od początku działalności Krajowa Grupa Spożywcza S.A. podejmuje wysiłki zmierzające do osiągnięcia wysokich standardów jakościowych w powiązaniu z dbałością o środowisko. Krajowa Grupa Spożywcza S.A. to przedsiębiorstwo, dla którego priorytetem jest ciągły rozwój, w szczególności w obszarach obejmujących: współpracę z Plantatorami, dbałość o środowisko, dobre relacje z interesariuszami, standardy produkcji, łańcuch dostaw, prawa Pracownika oraz etykę.