KSC Bioenergetyka Sp. z o.o.

KSC Bioenergetyka has been a success in straw pellet and briquette retail sector.

KSC S.A. holds 100% of KSC Bioenergetyka shares.

 

Contact: KSC Bioenergetyka Sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 40
87-100 Toruń