• Logotyp Krajowa Grupa Spożywcza S.A.
  • Silosy

Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

  • Jan Wernicki - Prezes Zarządu
  • Piotr Błażewicz – Członek Zarządu
  • Tomasz Nowakowski - Członek Zarządu 
  • Tomasz Olenderek - Członek Zarządu
  • Tomasz Rega - Członek Zarządu
  • Zdzisław Salus - Członek Zarządu