• Logo
  • Silosy

Zarząd Spółki

  • Krzysztof Kowa - Prezes Zarządu KSC S.A.
  • Marek Dereziński - Członek Zarządu KSC S.A.
  • Tomasz Olenderek - Członek Zarządu KSC S.A.
  • Tomasz Rega - Członek Zarządu KSC S.A.
  • Zdzisław Salus - Członek Zarządu KSC S.A.