NOTA PRAWNA

Właścicielem wszelkich praw do zawartości niniejszego Serwisu internetowego jest Krajowej Grupy Spożywczej S.A.,która zastrzega dla siebie prawo jego aktualizowania, uzupełniania i modyfikowania w części lub całości bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników.

Użytkownicy mogą pobierać oraz drukować całe strony lub fragmenty Serwisu internetowego pod warunkiem nienaruszania praw autorskich i praw do rejestracji znaków towarowych należących do Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

Za wyjątkiem działu „Informacje dla mediów”, żadna z części Serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana, transmitowana elektronicznie, modyfikowana lub linkowana bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela Serwisu.

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. w Toruniu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za dokładność, poprawność, kompletność i aktualność informacji zamieszczanych w niniejszym Serwisie, jak również odpowiedzialności za szkody wynikające z jego wykorzystywania, za które ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik Serwisu.

Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

ul. Kraszewskiego 40
87-100 Toruń
tel. 56 650 11 00
fax: 56 650 11 04
ksc@polski-cukier.pl
www.polski-cukier.pl
www.polski-cukier.eu

NIP: 956-10-40-510
REGON: 870363980
Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000084678
Kapitał zakładowy: 1 295 817 566 PLN