DANE IDENTYFIKUJĄCE Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. z siedzibą w Toruniu
ul. Kraszewskiego 40
87-100 Toruń
tel. 56 650 11 00
fax: 56 650 11 04
ksc@polski-cukier.pl
www.polski-cukier.pl

NIP: 956-10-40-510
REGON: 870363980
BDO: 000009141

Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000084678
Kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 1.295.817.566 PLN