Krajowa Spółka Cukrowa S.A. realizuje strategię zakładającą dywersyfikację i optymalizację działalności, co ma zminimalizować ryzyko związane ze skutkami zniesienia kwot cukrowych w 2017 r. i doprowadzić do powstania silnego, narodowego koncernu rolno-spożywczego.

Dzięki realizacji strategii, została utworzona Grupa Kapitałowa, w której KSC S.A. poza markami własnymi "Polski Cukier", "Polskie Przetwory", i "Frutuś" dysponuje udziałami w pięciu spółkach.

  • -
  • Polskie Przetwory
  • Młyny Stoisław
  • PPZ Trzemeszno
  • Fabryka Cukierków "Pszczółka"
  • Moldova Zahar