Ogłoszenie Rady Nadzorczej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar logistyki Grupy Kapitałowej

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. o zaproszeniu firm audytorskich do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych

Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu 87-100, przy ul. Kraszewskiego 40, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678 zaprasza firmy audytorskie, w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, uprawnione do badania sprawozdań finansowych, do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych.