Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Grupy Spożywczej S.A. na dzień 26 sierpnia 2022 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Grupy Spożywczej S.A. na dzień 12 sierpnia 2022 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Grupy Spożywczej S.A. na dzień 10 czerwca 2022 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na dzień 25 kwietnia 2022 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na dzień 31 marca 2022 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na dzień 28 lutego 2022 roku