Formularz przeznaczony jest dla osób - właścicieli nieruchomości, w których księgach wieczystych znajdują się nieaktualne i niewykonywane wpisy ograniczonych praw rzeczowych (służebność, roszczenie, prawo pierwokupu itp.) lub hipoteki ustanowionych na rzecz Krajowej Spółki Cukrowej S.A. i jej poprzedników prawnych.

W celu skutecznego przeprowadzenia wykreślenia wpisów z Państwa księgi wieczystej konieczne jest wydanie przez Spółkę zezwolenia na wykreślenie historycznych zapisów.

Poniżej znajduje się wzór wniosku do wypełnienia wraz z niezbędnymi informacjami dodatkowymi.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej na adres ksc@polski-cukier.pl lub w wersji papierowej na adres korespondencyjny: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń z dopiskiem – wykreślenie wpisu z księgi wieczystej.