Wybory kandydatów do Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. będących przedstawicielami plantatorów buraków cukrowych.

Rada Nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Uchwałą Nr 286/IX/2021 (2071) z dnia 30 listopada 2021 r. zarządziła wybory kandydatów do Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. będących przedstawicielami plantatorów buraków cukrowych, którzy związani są z Krajową Spółką Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu umowami kontraktacyjnymi.