Zdzisław Salus - Członek Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.