Tomasz Olenderek - Członek Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Tomasz Olenderek jest absolwentem Wydziału Administracji Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Finansami i Marketingu Politechniki Warszawskiej oraz „Psychologia w Biznesie” w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Od początku pracy zawodowej związany był z „Cukrownią Borowiczki” w Płocku, w której pracował na stanowisku Kierownika Działu Handlowego. Sprawował także funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników KSC „Polski Cukier” S.A. W latach 2004-2006 był Członkiem Rady Nadzorczej KSC S.A. wyłonionym z ramienia pracowników. W latach 2006-2018 oraz od 2019 r. do chwili obecnej pełni funkcje Członka Zarządu KSC S.A.

W 2020 roku został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”.