Tomasz Olenderek - Członek Zarządu Krajowej Spółki Cukrowj S.A