Tomasz Olenderek - Członek Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A.