Klauzula informacyjna – monitoring

OBIEKT/OBSZAR

MONITOROWANY

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Grupa Spożywcza S.A. z siedzibą
    w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan uzyskać mailowo pod adresem: iod@polski-cukier.pl.
  3. Monitoring prowadzony jest w celu ochrony mienia, produktów oraz zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego pracowników i osób przebywających na terenie należącym do Krajowej Grupy Spożywczej A. Każdy, kogo wizerunek został zarejestrowany, ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  4. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest w siedzibie Krajowej Grupy Spożywczej S.A. lub na stronie internetowej, pod adresem: https://firma.polski-cukier.pl/1156,dane-osobowe  - ochrona mienia.

Wstecz