Informacja ogólna

Na podstawie obowiązujących przepisów prawnych z obszaru ochrony danych osobowych:

  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000),

udostępniamy Państwu opracowane klauzule informujące o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Krajową Grupę Spożywczą S.A. – Administratora Danych Osobowych z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40.

W razie pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Krajowej Grupy Spożywczej S.A.:

Paweł Dębowiak

e-mail: iod@polski-cukier.pl

Numer tel.: + 48 695 650 331

 

 

Klauzula informacyjna Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Klauzula informacyjna – ochrona mienia

Klauzula informacyjna – pomiar temperatury

Klauzula informacyjna – Plantatorzy buraków cukrowych, którzy zawarli z Krajową Grupą Spożywczą S.A. z siedzibą w Toruniu umowę kontraktacyjną

Klauzula informacyjna – sprzedaż

Klauzula informacyjna – monitoring

Klauzula informacyjna – reklamacje

Klauzula informacyjna – windykacja

Klauzula informacyjna – korespondencja

Klauzula informacyjna – Facebook

Klauzula informacyjna – sklep on-line (użytkownicy)

Klauzula informacyjna – przetargi