Senackie komisje rolnictwa i środowiska w Cukrowni Kruszwica

W czwartek 28 lipca 2022 roku w Cukrowni Kruszwica odbyła się wizyta studyjna dwóch komisji senackich: Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska. W spotkaniu uczestniczył także Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej S.A.: Prezes Jan Wernicki oraz Członkowie Zarządu Tomasz Nowakowski i Zdzisław Salus.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzy Chróścikowski, który przywitał uczestników spotkania i podziękował Zarządowi Krajowej Grupy Spożywczej za przyjęcie komisji. Następnie Prezes Jan Wernicki zaprezentował bieżącą sytuację Krajowej Grupy Spożywczej S.A., jej działalność, strukturę oraz plany na przyszłość. Następnie Dyrektor Cukrowni Kruszwica Marek Kościński przedstawił wyniki cukrowni za ostatnią kampanię oraz omówił realizowane i planowane inwestycje w Cukrowni. W dyskusji Senatorowie wyrazili wsparcie dla dalszego rozwoju Spółki.

Jednym z tematów spotkania był zauważalny ostatnio brak cukru na półkach sklepowych. Prezes Zarządu Grupy Jan Wernicki zapewnił senatorów, że zamówienia realizowane są zgodnie z kontraktami jakie Spółka zawarła z sieciami spożywczymi: – Krajowa Grupa Spożywcza wywiązuje się z podpisanych kontraktów w 100% i wszystkie dostawy odbywają się bez zakłóceń. Polityka cenowa sieci detalicznych jest w pełni zależna od poszczególnych sieci i dostawcy produktów nie mają na nią wpływu. Naturalnym zjawiskiem jest zwiększony popyt w sezonie letnim, podczas którego zarówno przedsiębiorstwa przetwórcze, jak również gospodarstwa domowe wykorzystują większe ilości cukru na przetwory – podsumował Prezes Wernicki.

Po zakończonych obradach Senatorowie, Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej oraz przedstawiciele Cukrowni udali się na teren Cukrowni, gdzie obserwowali przygotowania do zbliżającej się kampanii oraz pracę w pakowni i na magazynie.

Kolejnym punktem wizyty studyjnej komisji senackich była Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice. Przedsiębiorstwo w Polanowicach od maja 2022 roku wchodzi w skład Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Gospodarstwo wyróżnia się jednymi z najlepszych gleb w Polsce i jest wyspecjalizowane w hodowli zarodowej bydła mlecznego.

 • DSC_4865
 • DSC_4906
 • DSC_4912
 • DSC_4914
 • DSC_4935
 • DSC_4950
 • DSC_4956
 • DSC_4956
 • DSC_4962
 • DSC_4965
 • DSC_4970
 • DSC_4974
 • DSC_4986
 • DSC_5010
 • DSC_5012
 • DSC_5017
 • DSC_5032
 • DSC_5058
 • DSC_5072

Wstecz