Porozumienie pomiędzy Krajową Grupą Spożywczą i NSZZ „Solidarność”

W dniu 21 lipca 2022 r. w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych, w obecności wicepremierów Henryka Kowalczyka i Jacka Sasina, zostało podpisane porozumienie pomiędzy przedstawicielami związków zawodowych NSZZ „Solidarność” z poszczególnych spółek wchodzących w skład Krajowej Grupy Spożywczej S.A. a Zarządem Grupy, który reprezetowali Przezes Zarządu Jan Wernicki i Członek Zarządu Tomasz Olenderek.

Porozumienia dotyczącego zabezpieczenia praw pracowniczych we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z przedstawicielami NSZZ „Solidarność” – w szczególności Krajowego Sekretariatu Rolnictwa, Sekretariatu Przemysłu Cukrowniczego oraz Krajowej Sekcji Przemysłu Cukrowniczego – przy udziale strony rządowej w osobach Ministra Aktywów Państwowych oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zawarta umowa społeczna to gwarant pracy i płacy, czyli tego wszystkiego, co jest ważne przy zmianach strukturalnych w gospodarce. To zmiany, które służą wzmocnieniu roli państwa jako stabilizatora rynku spożywczego.

Porozumienie przewiduje powołanie komisji złożonej z przedstawicieli Krajowego Sekretariatu Rolnictwa NSZZ "Solidarność" i Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność", przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych działających w Krajowej Grupie Spożywczej S.A. i spółkach konsolidowanych oraz przedstawicieli zarządów Krajowej Grupy Spożywczej S.A. i Spółek Konsolidowanych, w celu wynegocjowania i zawarcia porozumień regulujących zasady wynagradzania w poszczególnych Spółkach Konsolidowanych.
Sekretariat Przemysłu Cukrowniczego NSZZ "Solidarność" reprezentować będą: Przewodniczący Sekretariatu Zbigniew Sikorski, Przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Cukrowniczego Stanisław Lubaś oraz Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Pracowników Krajowej Grupy Spożywczej Zbigniew Jezierski. 

Po uroczystości podpisania porozumienia wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podkreślił, że Krajowa Grupa Spożywcza ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, a także przełamywanie zmów cenowych. – Ponadto Spółka odgrywa obecnie bardzo ważną rolę przy skupie zboża, realizując mechanizmy pomocy. Działania te są bardzo ważne dla poczucia bezpieczeństwa rolników – dodał szef resortu rolnictwa.

  • IMG-20220721-WA0023
  • IMG-20220721-WA0003
  • IMG-20220721-WA0025
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
  • Przechwytywanie

Wstecz