XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa STC

W dniach 29-30 czerwca w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się XXXIV Konferencja Techniczno-Surowcowa zorganizowana już po raz siedemnasty przez Stowarzyszenie Techników Cukrowników pod patronatem Związku Producentów Cukru w Polsce. Celem Konferencji było podsumowanie kampanii cukrowniczej 2021/2022, przegląd tematyki surowcowej i technologicznej oraz sytuacja sektora cukrowniczego w Polsce, w Europie i na świecie.  

W imieniu Zarządu Głównego STC konferencje rozpoczął dr hab. Maciej Wojtczak, prof. Politechniki Łódzkiej. Przewodniczący ZG STC powitał wszystkich cukrowników oraz zaproszonych gości konferencji po prawie dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in: Jerzy Chróścikowski - Senator RP, Dorota Beta - Z-ca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marcin Wroński - Z-ca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Joanna Jasińska - Dyrektor Biura Rezerw Żywności w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, Gabriel Jankowski - były Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Członkowie Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej: Zdzisław Salus i  Tomasz Olenderek, Artur Majewski - Dyrektor Departamentu Surowcowego Krajowej Grupy Spożywczej S.A., Hubert Fabianowicz – Dyrektor Departamentu Techniczno-Produkcyjnego Krajowej Grupy Spożywczej S.A., Krzysztof Kowa, były Prezes Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A., Krzysztof Nykiel - Prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, Rafał Strachota, Dyrektor Biura KZPBC i Marcin Wroński, Z-ca Dyrektora Generalnego KOWR oraz pracownicy Krajowej Grupy Spożywczej, przedstawiciele instytutów naukowo-badawczych oraz firm oferujących aktualne usługi dla przemysłu cukrowniczego.

Oficjalnego otwarcia Pokampanijnej Konferencji Techniczno-Surowcowej po raz pierwszy dokonał Michał Gawryszczak, Dyrektor Biura Związku Producentów Cukru w Polsce. Przyznał, że dzisiejsze spotkanie odbywa się w czasach trudnych dla całej branży cukrowniczej w związku z zakończoną niedawno pandemią oraz z powodu nadal toczącej się wojny za naszą wschodnią granicą:  -- Konsekwencją powyższego producenci cukru borykają się z problemami związanymi z tym kryzysem poprzez m.in. odpływ pracowników, zerwane łańcuchy dostaw środków ochrony roślin, galopujące ceny energii oraz uprawami alternatywnymi do buraka cukrowego, co ma fundamentalny wpływ na decyzje co do uprawy - lub też nie - buraków cukrowych. – powiedział Dyrektor Biura.

Następnie, zgodnie z programem Prezydium konferencji przeszło do oficjalnej ceremonii wręczenia odznaczeń STC oraz NOT przyznanych zasłużonym działaczom Stowarzyszenia.  W tym roku po raz pierwszy została wręczona odznaka STC wraz ze specjalnym dyplomem „Zasłużony dla Stowarzyszenia Techników Cukrowników”. Wyjaśnienie przedstawiła Sekretarz Generalna STC Krystyna Wasińska: „W uznaniu wieloletniego wspierania inicjatyw  działalności STC, doceniając ogromny wkład w rozwój przemysłu cukrowniczego w Polsce oraz w podziękowaniu za wielką dbałość o kształtowanie kultury technicznej i etyki zawodowej branży cukrowniczej odznaczenie otrzymuje Krzysztof Kowa” .

Srebrną Odznaką Honorową NOT odznaczeni zostali:

 1. Marek Giżyński – Krajowa Grupa Spożywcza S.A.
 2. Maciej Sroka - Nordzucker
 3. Grzegorz Firek – Nordzucker
 4. Dariusz Wityk - Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

Odznaką Honorową STC odznaczeni zostali:

 1. Zdzisław Salus - Krajowa Grupa Spożywcza S.A.
 2. Natalia Mioduszewska – Nordzucker Polska S.A.
 3. Jan Mosiądz – Pfaifer&Langen polska S.A
 4. Paweł Barczak - Nordzucker

W ramach wystąpień okolicznościowych głos zabrali m.in.:

 • Dorota Beta - Z-ca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wstępie podziękowała za zaproszenie i odniosła się do aktualnej sytuacji na rynku cukru. Wskazała, że w Polsce w ostatnich latach odnotowuje się tendencje wzrostową powierzchni uprawy buraków cukrowych nie mniej jednak w 2022 roku prawdopodobnie spadnie ona do 220 tys./h. Wskazała, że w 2022 roku w Polsce buraki cukrowe uprawia  25 tys. Plantatorów, a średnia plantacja w sezonie 2021/2022 wynosiła ponad 9 h, w przeliczeniu  na jednego plantatora.  Na koniec zapewniła, że sektor cukrowniczy będzie nadal wspierany przez resort rolnictwa.
 • Bartosz Formella z Sudzucker Polska S.A. omówił tematykę zrównoważonego rozwoju w przemyśle cukrowniczym. „Zrównoważony rozwój w najszerszym znaczeniu to zdolność do utrzymywania lub wspierania procesów w sposób ciągły w czasie. W kontekście biznesowym ma na celu zapobieganie wyczerpywaniu się zasobów osobowych naturalnych, fizycznych tak aby były dostępne przez długi czas”. Wskazał 12 kluczowych obszarów, które mogą wesprzeć zrównoważony rozwoju w branży cukrowniczej tj: surowiec, pracownicy, BHP, PPOŻ, bezpieczeństwo produktu, jakość, środowisko, społeczność lokalna, legislacja, standardy, humanizacja, klient. Zwrócił również uwagę, że warto wspierać się systemami, ponieważ trzymają nas one w ryzach oraz dają poczucie bezpieczeństwa. Podsumował, że zrównoważony rozwój w branży cukrowniczej jest od wielu lat, tylko nikt wcześniej tak go nie nazywał, a wymienione systemy, działania i obszary wpisują się w definicje zrównoważonego rozwoju.
 • Hubert Fabianowicz - Dyrektor Departamentu Techniczno-Produkcyjnego Krajowej Grupy Spożywczej S.A przedstawił przebieg i wyniki kampanii 2021/2022, która po raz ostatni była w Krajowej Spółce Cukrowej. 12 maja 2022 Krajowa Spółka Cukrowa przekształcona została w Krajową Grupę Spożywczą rozszerzając swoją działalność o kolejne segmenty produkcyjne. Oprócz dalszego segmentu cukrowego rozwijać się będzie w segmencie: skrobiowym, zbożowo-młynarskim, rolnym, nasiennym oraz w segmencie słodyczy. Następnie przedstawił dane surowcowe, główne dane techniczno-produkcyjne oraz zadania inwestycyjne realizowane w spółce w ciągu ostatnich dwóch lat.    
 • dr hab. Maciej Wojtczak - Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenie Techników Cukrowników podziękował za obecność na wykładzie podsumowującym kampanie cukrowniczą 2021/2022 w Polsce. Następnie przedstawił przebieg pogody w poszczególnych regionach w trzech okresach: wiosna, lat, jesień w odniesieniu do średniej wieloletniej. Kolejno przestawił wyniki surowcowe w perspektywie dziesięcioletniej oraz średnie powierzchnie plantacji, które wciąż utrzymują tendencję wzrostową względem lat ubiegłych. Plony buraków cukrowych są stabilne w ujęciu wieloletnim, a w ostatnim czasie oscylują w okolicach 60 t/h. Całościowy okres przerobu buraków w Polsce wynosił 152 dni, a średnia długość kampanii trwała 123 dni. Polska w Europejskim udziale produkcji cukru zajmuje trzecie miejsce. Tym optymistycznym akcentem została zakończona prezentacja.
 • dr hab. Wawrzyniec Czubak – profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przedstawił wyzwania dla polskiego rolnictwa w związku ze wspólną polityką rolną i Europejskim Zielonym Ładem. Poddał wątpliwości (wskazane w ocenie planu strategicznego przygotowanego na lata 2023-2027) wizje osiągnięcia w UE w tym także w Polsce wspólnej polityki rolnej. W planie strategicznym potencjał rozwoju reprezentują gospodarstwa małe i średnie i stąd pojawiło się pytanie czy są one przyszłością polskiego rolnictwa? Omówił przeniesione środki finansowe z filara drugiego do pierwszego, następnie opowiedział o potrzebach przemian strukturalnych i o pokładaniu nadziei w dopłatach bezpośrednich, które nie do końca jego zdaniem są słuszne oraz o problemach wsparcia inwestycji. Kończąc swoją prezentację zadał pytanie czy oferowane wsparcie finansowe, merytoryczne, technologiczne z którym zostają sami rolnicy jest wystarczające biorąc pod uwagę wsparcie polityki rolnej.  
 • XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa STC
 • XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa STC
 • XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa STC
 • XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa STC
 • XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa STC
 • XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa STC
 • XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa STC
 • XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa STC
 • XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa STC
 • XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa STC
 • XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa STC
 • XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa STC
 • XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa STC
 • XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa STC
 • XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa STC
 • XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa STC
 • XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa STC
 • XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa STC
 • XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa STC
 • XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa STC
 • XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa STC
 • XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa STC
 • XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa STC
 • XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa STC
 • XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa STC
 • XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa STC
 • XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa STC
 • XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa STC
 • XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa STC
 • XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa STC
 • XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa STC
 • XXXIV Pokampanijna Konferencja Techniczno-Surowcowa STC

Wstecz