Dzień Pola Cukrowni Kruszwica

W czwartek 23 czerwca w gospodarstwie rolnym Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Sp. z o. o. w Polanowicach odbył się Dzień Pola Cukrowni Kruszwica.

Wśród gości obecni byli m.in. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak, Prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego Krzysztof Nykiel, Józef Pawela - Przewodniczący Rady Związków Plantatorów przy Krajowej Grupie Spożywczej S.A. oraz prezesi i przedstawiciele związków Plantatorskich. Krajową Grupę Spożywczą S.A. reprezentował Członek Zarządu Spółki - Zdzisław Salus oraz członkowie Rady Nadzorczej - Lucyna Modrak i Andrzej Nowakowski - Prezes Brzesko-Kujawskiego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.

W programie Dnia Pola poza wykładami, szkoleniami agrotechnicznymi i konkursami znalazł się również kurs pierwszej pomocy zorganizowany przez Fundację Pomaganie Krzepi wraz z OSP w Rusinowa. Ponadto we współpracy z placówką rejonową KRUS w Inowrocławiu Fundacja przeprowadziła szkolenie z zasad BHP w gospodarstwach rolnych zakończone konkursem. W rywalizacji udział wzięło ponad 200 uczestników, z czego ok. 50 osób bezbłędnie rozwiązało test wiedzy. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody.

W trakcie wydarzenia wręczono także odznaczenia "Zasłużony dla rolnictwa" otrzymali: Małgorzata Pietrzak-Sikorska, Hubert Domalski oraz Stefan Jagodziński. Wyróżnienie "Wzorowy Plantator" w tym roku otrzymał Pan Michał Chęś. Podczas wydarzenia można było odwiedzić stoiska m.in. firm nasiennych, nawozowych i wielu innych reprezentantów branży rolnej. Ponadto wyróżnionych zostało jeszcze pięciu Plantatorów: Anita Królikowska, Mirosław Iwiński, Leszek Jałoszyński, Mieczysław Szczygieł oraz Sławomir Wiśniewski.

Na koniec spotkania przez gośćmi wystąpił Zespół ludowy Radojewiczanie, który wykonał utwory ludowe i przyśpiewki.

W wydarzeniu udział wzięło kilkuset Plantatorów buraka cukrowego współpracujących z Cukrownią Kruszwica.

Wszystkich Plantatorów Cukrowni Kruszwica serdecznie zapraszamy już za rok!

 • Dzień Pola Cukrowni Kruszwica
 • Dzień Pola Cukrowni Kruszwica
 • Dzień Pola Cukrowni Kruszwica
 • Dzień Pola Cukrowni Kruszwica
 • Dzień Pola Cukrowni Kruszwica
 • Dzień Pola Cukrowni Kruszwica
 • Dzień Pola Cukrowni Kruszwica
 • Dzień Pola Cukrowni Kruszwica
 • Dzień Pola Cukrowni Kruszwica
 • Dzień Pola Cukrowni Kruszwica
 • Dzień Pola Cukrowni Kruszwica
 • Dzień Pola Cukrowni Kruszwica
 • Dzień Pola Cukrowni Kruszwica
 • Dzień Pola Cukrowni Kruszwica
 • Dzień Pola Cukrowni Kruszwica
 • Dzień Pola Cukrowni Kruszwica
 • Dzień Pola Cukrowni Kruszwica
 • Dzień Pola Cukrowni Kruszwica
 • Dzień Pola Cukrowni Kruszwica
 • Dzień Pola Cukrowni Kruszwica
 • Dzień Pola Cukrowni Kruszwica
 • Dzień Pola Cukrowni Kruszwica
 • Dzień Pola Cukrowni Kruszwica
 • Dzień Pola Cukrowni Kruszwica
 • Dzień Pola Cukrowni Kruszwica
 • Dzień Pola Cukrowni Kruszwica
 • Dzień Pola Cukrowni Kruszwica
 • Dzień Pola Cukrowni Kruszwica

Wstecz