Decyzje Rady Nadzorczej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z dnia 20 czerwca 2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej S.A. na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2022 r. podjęła uchwały w następujących sprawach:

  • odwołania ze składu Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Prezesa Zarządu - Pana Krzysztofa Kowa,
  • odwołania ze składu Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Członka Zarządu – Pana Marka Derezińskiego.

Ponadto, Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej S.A. na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2022 r. podjęła uchwałę w sprawie powierzenia Członkowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Rega pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu do dnia powołania Prezesa Zarządu Spółki w drodze postępowania kwalifikacyjnego.

Wstecz