Ogłoszenie Rady Nadzorczej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar rozwoju Grupy Kapitałowej

Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu 87-100, przy ul. Kraszewskiego 40, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, informuje o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar rozwoju Grupy Kapitałowej.

Wstecz