W dniach 6-7 czerwca 2022 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się druga edycja Samorządowego Kongresu Trójmorza, podczas którego zostały poruszone tematy ważne dla współpracy regionów z obszaru Inicjatywy Trójmorza w obliczu konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

W tym roku wydarzeniu towarzyszyło Forum Gospodarcze, stanowiące platformę do budowania trwałych relacji gospodarczych.
Zaplanowane podczas Forum seminaria, spotkania B2B, wizyty studyjne posłużyły wymianie doświadczeń oraz inspiracji w dziedzinie gospodarki. Podczas forum wystawione było stoisko promocyjno - informacyjne Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

W kongresie wziął udział Premier RP - Mateusz Morawiecki oraz 11 ministrów, w tym wicepremierzy Jacek Sasin i Henryk Kowalczyk.
Do tego, wśród uczestników było 3 wiceministrów. Łącznie reprezentowali 7 krajów (Bułgaria, Grecja, Rumunia, Mołdawia, Ukraina, Litwa, Łotwa)
Gościło czterech ambasadorów. To przedstawiciele: USA, Ukrainy, Bułgarii i Litwy. Spośród 15 członków Sieci Regionów Trójmorza na Kongres przyjechały delegacje z 12 regionów ( w tym 9 delegacji z szefem regionu na czele). Do Sieci deklarację przystąpienia złożyło 3 kolejnych członków: 1 region rumuński – Region Centru oraz 2 regiony ukraińskie: Lwowski i Tarnopolski. Kolejny region ukraiński, który chce przyłączyć się do Sieci jako partner stowarzyszony to Obwód Odeski.
Liczna delegacja ukraińska z 5 regionów, na czele z szefami regionów z Obwodu Lwowskiego, Wołyńskiego, Tarnopolskiego, Rówieńskiego i delegacja radnych z Obwodu Kijowskiego.
Łącznie, tegoroczny Samorządowy Kongres Gospodarczy to 16 paneli tematycznych. Do Lublina przyjechały delegacje zagraniczne z 25 krajów: łącznie ponad 870 uczestników stacjonarnie i 150 online. 
 

W Samorządowym Kongresie Trójmorza w Lublinie uczestniczył Prezes Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Krzysztof Kowa oraz Członek Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Tomasz Olenderek, który był jednym z prelegentów w panelu pt: „Zrównoważony rozwój gospodarczy w rolnictwie obszaru Trójmorza”.

Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania wypowiedzi Członka Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Tomasza Olenderka.

  • Druga edycja Samorządowego Kongresu Trójmorza
  • Druga edycja Samorządowego Kongresu Trójmorza
  • Druga edycja Samorządowego Kongresu Trójmorza
  • Druga edycja Samorządowego Kongresu Trójmorza
  • Druga edycja Samorządowego Kongresu Trójmorza
  • Druga edycja Samorządowego Kongresu Trójmorza
  • Druga edycja Samorządowego Kongresu Trójmorza
  • Druga edycja Samorządowego Kongresu Trójmorza

Wstecz