Krajowa Grupa Spożywcza staje się faktem

- Dziś każdy kto twierdzi, że powołanie Krajowej Grupy Spożywczej jest niepotrzebne musi nie rozumieć czym jest bezpieczeństwo żywnościowe, suwerenność żywnościowa albo nie chce, by polska wieś i polski rolnik uwolnił się od spekulacyjnego charakteru działań niektórych zagranicznych podmiotów – mówi wiceminister Andrzej Śliwka w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

W Ministerstwie Aktywów Państwowych nastąpiło zawarcie umowy objęcia przez Skarb Państwa akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Krajowej Spółki Cukrowej. Tym samym budowa Krajowej Grupy Spożywczej stała się faktem.

- Elementem, który przyświecał nam przy powołaniu Krajowej Grupy Spożywczej jest kwestia związana z pośrednią możliwością stabilizowania cen. Wynika to przede wszystkim z tego, ze Krajowa Grupa Spożywcza będzie podmiotem. Skarb Państwa będzie miał dominujący charakter. Będzie partnersko podchodzić do relacji z polskim rolnikiem – mówi wiceminister Andrzej Śliwka.

Realizacja projektu budowy Krajowej Grupy Spożywczej stworzy możliwość uzyskania skali działania pozwalającej na bardziej aktywny udział w światowym obrocie handlowym, a także pozwoli na rozszerzenie kanałów dystrybucji i bazy odbiorców na rynku krajowym.

- Krajowa Grupa Spożywcza jest podmiotem, który zwiększy w stosunku do Krajowej Spółki Cukrowej przychody o blisko 30 proc. i będzie sukcesywnie rozwijał każdy z segmentów, który ma – dodaje.

Szacowane przychody Krajowej Grupy Spożywczej będą oscylowały na poziomie 3,5 mld zł rocznie, co będzie stanowiło wzrost o 35 proc. w stosunku do obecnych przychodów KSC. Nastąpi dywersyfikacja działalności spółek Skarbu Państwa m.in.: rozpoczęcie działalności w nowych segmentach jak nasiennictwo, hodowla roślin, wzrost przychodu w sektorze zboża i mąki o ponad 300 mln zł, a w sektorze skrobi o blisko 50 mln zł.

Konsolidacja przyczyni się do stabilizacji i umocnienia pozycji polskich podmiotów na rynku rolno - spożywczym w Polsce, zmniejszenia efektu fal koniunkturalnych poprzez tworzenie platformy do współpracy pomiędzy podmiotami z sektora rolno-spożywczego w celu efektywniejszej produkcji, promocji i sprzedaży towarów.

  • Wicepremier Henryk Kowalczyk podczas konferencji prasowej dot. Krajowej Grupy Spożywczej
  • Wiceminister Andrzej Śliwka podczas konferencji prasowej dot. Krajowej Grupy Spożywczej
  • Wiceminister Andrzej Śliwka podczas konferencji prasowej dot. Krajowej Grupy Spożywczej

Wstecz