Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KSC S.A. z dnia 31 marca 2022

Uprzejmie informujemy, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w dniu 31 marca 2022 r. podjęło uchwały w następujących sprawach:

  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz sprawozdania finansowego Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r.,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r.,
  3. podziału zysku netto za rok obrotowy od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r.  w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Wstecz