KSC jednym z sygnatariuszy Mazowieckiej Doliny Wodorowej

Firmy, uczelnie i organizacje z całej Polski – 37 instytucji powołało do życia Mazowiecką Dolinę Wodorową. W dniu 8 kwietnia 2022 r. w Płocku została podpisana umowa. Liderem tego innowacyjnego, przyjaznego dla środowiska przedsięwzięcia jest PKN Orlen, a jednym z sygnatariuszy jest Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

W ramach tej umowy będą prowadzone prace na rzecz: stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego oraz badawczo rozwojowego w ramach Mazowieckiej Doliny Wodorowej, wykorzystania potencjału współpracy pomiędzy biznesem i środowiskiem naukowym w celu budowy pełnego łańcucha wartości wytwarzania/pozyskiwania/wykorzystania wodoru poprzez realizację prac naukowo-badawczych oraz projektów innowacyjnych, inwestycyjnych i wdrożeniowych oraz w zakresie realizacji planowanych działań, analiz, inicjatyw i przedsięwzięć związanych z gospodarką wodorową.

Jako Ministerstwo Klimatu i Środowiska czynimy wszystko, aby zbudować solidne fundamenty pod budowę gospodarki wodorowej w Polsce. Dlatego też po przyjęciu kluczowych dokumentów tj. Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 (PSW) oraz Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska koncentruje się obecnie nad kompleksowym pakietem legislacyjnym nazywanym „Konstytucją dla wodoru”, którego celem jest stworzenie ram regulacyjnych funkcjonowania rynku wodoru w Polsce -  powiedział wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska

Wprowadzanie innowacji w dobie współczesnej gospodarki to m.in. poszukiwanie nowych źródeł wzrostu gospodarczego dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A., a także kluczowe narzędzie zwiększania konkurencyjności. Dotyczy to zarówno badań naukowych, jak i wszelkich działań technicznych, komercyjnych, finansowych czy organizacyjnych, których celem jest inteligentne kreowanie wartości dla naszej Spółki. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom KSC S.A. sukcesywnie, już od 2012 roku realizuje zadania w obszarze badań, innowacji ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju gospodarki opartej na „zielonym” wodorzepowiedział członek Zarządu KSC S.A. Tomasz Olenderek.

  • Grupowe zdjęcie przedstawicieli instytucji, które powołały do życia Mazowiecką Dolinę Wodorową.
  • Dokument Mazowieckiej Doliny Wodorowej.

Wstecz