Żywność od Krajowej Spółki Cukrowej S.A. dla mazowieckich ośrodków szkolno-wychowawczych.

W dniach 20-22 grudnia br. do placówek szkolno-wychowawczych i domów dziecka na Mazowszu została przekazana żywność produkowana przez podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. W akcji przekazania darów uczestniczyli m.in. wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, Senator Maria Koc, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego i dyrektor Mazowieckiego Oddziału KRUS Joanna Bala, Członek Rady Nadzorczej KSC Michał Jaworski. Krajową Spółkę Cukrową reprezentował Tomasz Rega, Członek Zarządu.

- Jako członek polskiego rządu bardzo się cieszę że największa Spółka Skarbu Państwa zajmująca się produkcją żywności jaką jest Krajowa Spółka Cukrowa zorganizowała dzisiejszą akcję. Firma od lat angażuje się w niesienie pomocy najbardziej potrzebującym, za co na ręce Pana Prezesa Tomasza Regi składam serdeczne podziękowania – powiedział Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Jak zaznaczył Tomasz Rega, Członek Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.: - Dostrzegając znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu, Krajowa Spółka Cukrowa działa na rzecz dobra publicznego w zakresie m.in.: pomocy społecznej. Jesteśmy jednym z największych producentów żywności w naszym kraju, dlatego mamy poczucie obowiązku niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. Liczymy, że przekazana żywność, która jest najwyższej jakości, zdrowa i od polskiego rolnika ułatwi prowadzenie placówki, co ma szczególne znaczenie właśnie w tym okresie przedświątecznym.

 - Dziękuję Panu Prezesowi Tomaszowi Redze oraz Krajowej Spółce Cukrowej za żywność, która trafiła do mazowieckich placówek. W tym trudnym czasie pandemii każde wsparcie dla tych ośrodków jest szczególnie ważne. Wyrazy uznania składam również na ręce dyrekcji za codzienny trud jaki wkłada w prowadzenie szkoły – powiedziała Joanna Bala radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Serdeczne słowa podziękowania za przekazane produkty złożyli również dyrektorzy placówek oraz przedstawiciele władz samorządowych uczestniczących w przekazaniu produktów.

Wśród obdarowanych znalazły się domy dziecka, szkoły specjalne, zakłady opieki zdrowotnej oraz ośrodki szkolno-wychowawcze w różnych miejscowościach na terenie województwa mazowieckiego. Do potrzebujących dotarły m.in. „Polski Cukier”, przetwory owocowo-warzywne z zakładu „Polskie Przetwory”, mąki, kasze i płatki owsiane marki „Młyny Stoisław” oraz cukierki marki „Pszczółka”.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wstecz