Ogłoszenie o złożeniu w Sądzie Rejestrowym przez biegłego rewidenta opinii z badania sprawozdania Zarządu w związku z zamierzonym podwyższeniem kapitału zakładowego

Ogłoszenie o złożeniu w Sądzie Rejestrowym przez biegłego rewidenta opinii z badania sprawozdania Zarządu w związku z zamierzonym podwyższeniem kapitału zakładowego