KSC S.A. pomaga w walce z pandemią

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. realizując szeroko pojętą społeczną odpowiedzialność biznesu od początku swojej działalności aktywnie włącza się w działania na rzecz rozwoju polskiej gospodarki i wspierania lokalnych społeczności. Spółka kładzie nacisk na to, aby dbać o przyszłość szczególnie tych społeczności lokalnych, w których prowadzi działalność. Firma udziela wsparcia podmiotom, których statutowym celem jest działalność charytatywna.  Zaangażowanie Grupy KSC S.A. w walce z epidemią koronawirusa przekroczyło już 2 mln zł. Spółka wsparła wiele podmiotów zmagających się z walką pandemią. Pomoc obejmowała przekazanie produktów Grupy Kapitałowej KSC S.A. oraz środków pieniężnych na sprzęt medyczny.

Pomoc finansową przeznaczono na zakup koniecznych środków ochrony indywidualnej, sprzętu medycznego, respiratora oraz aparatu do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej przez nos w systemie HFNC. Są to materiały niezbędne do prowadzenia skutecznego leczenia osób zakażonych oraz zachowania bezpieczeństwa dla personelu medycznego, ponadto GK KSC S.A. przekazała wsparcie żywnościowe składające się z artykułów spożywczych produkowanych przez podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. A były to m.in.:

  • ketchupy, soki pomidorowe, jabłka prażone, marmolady, gotowe sosy do dań, koncentraty pomidorowe (marka „Polskie Przetwory”);
  • mąki, kasze, płatki owsiane górskie (marka „Młyny Stoisław”);
  • cukier (marka „Polski Cukier”);
  • cukierki czekoladowe i karmelki twarde (marka „Pszczółka”).

KSC S.A. wspiera Seniorów

Paczka dla Powstańca

Krajowa Spółka Cukrowa zaangażowała się w realizowaną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa akcję „Paczka dla Powstańca Warszawskiego”. Każda z paczek przekazywanych powstańcom przez żołnierzy WOT zawierała wyroby ze znakiem PRODUKT POLSKI wytworzone w kraju z użyciem rodzimych surowców. Artykuły – łącznie ok. 18 800 szt. – zostały przekazane nieodpłatnie przez krajowych producentów żywności. GK KSC przekazała łącznie 1200 zestawów produktowych w których znalazły się: cukier, mąka, płatki owsiane, ketchup oraz cukierki.

KSC S.A. razem z Caritas Polska wspiera Potrzebujących

Od początku pandemii Caritas Polska zaangażował się w pomoc osobom starszym, które w tym ciężkim czasie najbardziej jej potrzebowały. Krajowa Spółka Cukrowa włączyła się w tą akcję przekazując na rzecz Oddziałów Caritas w całej Polsce  kilkaset ton produktów żywnościowych. Produkty Grupy Kapitałowej KSC S.A zostały wykorzystane w diecezjalnych jadłodajniach gdzie wielu starszych, niepełnosprawnych i doświadczonych przez pandemie osób mogło zjeść ciepły posiłek. Żywność od KSC za pośrednictwem wolontariuszy Caritas dociera do seniorów, którzy w tym ciężkim okresie szczególnie potrzebują pomocy.