KOMUNIKAT ZBYWANIE AKCJI PO 1 MARCA 2021 ROKU.

Od 1 marca 2021 roku sprzedaż lub darowizna akcji może być dokonana przez akcjonariusza, który zdematerializował akcje i został wpisany do Rejestru akcjonariuszy Krajowej Grupy Spożywczej S.A. (uprzednio Krajowej Spółki Cukrowej S.A. - przed zmianą firmy Spółki w dniu 12 maja 2022 roku), prowadzonego przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie.

Zbycie akcji (darowizna, sprzedaż) przez osoby, które nie są wpisane do Rejestru akcjonariuszy Krajowej Grupy Spożywczej S.A. nie wywołuje skutków prawnych, w konsekwencji czego, nabywca nie zostanie wpisany do Rejestru akcjonariuszy.  

Zasady zmiany wpisu w Rejestrze akcjonariuszy w związku z dokonaniem  sprzedaży, darowizny lub dziedziczeniem akcji, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających ze Statutu Spółki oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku
o kształtowaniu ustroju rolnego, określone są w zakładce Zasady dokonywania wpisów w Rejestrze akcjonariuszy.

Wstecz