Jednym ze strategicznych celów Krajowej Grupy Spożywczej S.A. jest doskonalenie współpracy z Klientami. Realizacja tego celu prowadzona jest wielopłaszczyznowo – poprzez wdrażanie i stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w produkcji, kontroli, jakości i magazynowaniu wyrobów, jak również dzięki doskonaleniu systemu zarządzania i podnoszeniu konkurencyjności oferty Spółki na rynku.

Wszystkie cukrownie należące do Krajowej Grupy Spożywczej S.A. produkują cukier odpowiadający normom europejskim. Wyrazem troski o jakość produkowanego cukru i produktów ubocznych, o środowisko naturalne oraz pozytywne relacje z Partnerami jest przyjęta przez Zarząd Spółki Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz wdrożone systemy zarządzania.

Wzajemne zaufanie i uczciwość stanowią fundamentalne wartości w relacjach Spółki z jej Klientami. Aby zapewnić partnerów biznesowych o przejrzystości i etyczności swojego działania, Spółka przystąpiła do systemu SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) oraz przyjęła wymagania Kodeksu SMETA. W grudniu 2010 roku w Cukrowniach Krajowej Grupy Spożywczej S.A. zostały przeprowadzone pierwsze audyty przeprowadzone przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. W czasie trwania audytu skupiono się na czterech obszarach: standardy zatrudnienia, bezpieczeństwo i higiena pracy, środowisko oraz etyka biznesu. Kolejne audyty przeprowadzono w latach 2015 i 2017. Audyty te zakończyły się wynikiem pozytywnym. Kwestionariusz samooceny oraz raporty z audytów dostępne są na platformie SEDEX.

Klientami Krajowej Grupy Spożywczej S.A. są producenci słodyczy, napojów, przetworów owocowo-warzywnych, pieczywa cukierniczego, a także duże sieci handlowe i podmioty rynku tradycyjnego.

Odbiorcy Krajowej Grupy Spożywczej S.A. zlokalizowani są zarówno w państwach Unii Europejskiej, jak i na innych kontynentach. Istotną grupę odbiorców stanowią duże koncerny międzynarodowe, których zakłady zlokalizowane są nie tylko w Polsce, ale również na terenie Niemiec, Czech, Słowacji, Francji, Grecji, na Węgrzech, w krajach bałtyckich oraz w Skandynawii. Ponadto cukier eksportowany jest do państw Afryki, Azji oraz krajów Bliskiego Wschodu.