PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Podstawowy przedmiot działalności Krajowej Grupy Spożywczej S.A. stanowi przede wszystkim produkcja i sprzedaż cukru, handel wyrobami powstałymi w trakcie jego wytwarzania - melasem, wysłodkami buraczanymi, wapnem, sprzedaż nasion, nawozów i środków ochrony roślin, przetwórstwo owocowo -warzywne, wytwarzanie energii elektrycznej, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, działalność archiwum - kompleksowe zarządzanie archiwami oraz różna działalność usługowa.